Leidinggevende

Bedrijfsdetails

Als gemeente met meer dan 41.000 inwoners staat Sint-Pieters-Woluwe voor vele uitdagingen, die typisch zijn voor onze tijd en onze stedelijke omgeving. Deze uitdagingen vormen de stuwende kracht die ons aanzetten om elke dag te innoveren. Op alle gebieden: burgerdiensten, netheid, scholen, administratieve stappen, veiligheid, cultuur, stedenbouw, groene ruimten, sport, trottoirs en wegen, openbare verlichting.

Ons gemeentebestuur ontwikkelt zich tot een modern bestuur. De burger speelt een centrale rol, hij is de basis van onze bestaansreden.

Het welzijn van onze medewerkers vormt de kern van onze bekommernissen en we bieden het volgende aan:

 1. Gevarieerde beroepen en verrijkende uitdagingen.
 2. Opleidingen en de ondersteuning die u nodig heeft.
 3. Interne communicatie (intranet, workplace, evenementen, ...) voor teamgeest.
 4. Een aangename werkomgeving en flexibele werktijden met vele verlofdagen die een perfect evenwicht tussen privé- en beroepsleven bevorderen.
 5. Ontwikkelingsmogelijkheden door middel van beoordelingsgesprekken en actieve interne mobiliteit.

Wij bieden u de mogelijkheid om deel te nemen aan een administratie die in volle verandering is, gedreven door de wens om mee te evolueren met de tijd en zich aan te passen aan de verwachtingen van haar burgers en medewerkers.

Om deze projecten uit te voeren zijn we regelmatig op zoek naar bevoegde, gemotiveerde en enthousiaste medewerkers.

Deelt u ons gevoel voor dienstverlening en algemeen belang?

Word onze medewerker!

Functie

Functie en opdrachten

Als kinderdagverblijfverantwoordelijke ben ik verantwoordelijk voor het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen in het kinderdagverblijf in alle aspecten van hun ontwikkeling (motorisch, cognitief en relationeel) in partnerschap met de gezinnen en de betrokkenen in de opvangomgeving, in samenwerking met de pedagogische coach. Ik sta garant voor de uitvoering van een kwaliteitsdienstverlening aan de gebruikers. Ik controleer de activiteiten van deze laatste, op basis van mijn ervaring en met strikte inachtneming van de wet, en breng verslag uit over mijn activiteiten aan mijn hiërarchische overste. Ik geef leiding aan een entiteit waarvoor ik verantwoordelijk ben en leid een team van medewerkers. Ik leg doelstellingen vast en zie toe op hun verwezenlijking. Ik evalueer de medewerkers, zie toe op hun ontwikkeling en hun welzijn. Ik verzeker een dagelijkse coaching. Ik ontwikkel het kwaliteitshandboek met mijn team. Ik zorg voor het beheer en de goede opvolging van deze met in het bijzonder een specifieke blik op de doelstellingen van "gezond leven".

Activiteiten

De ontwikkeling en uitvoering van het opvangproject garanderen

 1. De ouder(s) ontvangen, initiëren en ondersteunen
 2. Netwerken opzetten en ondersteunen (andere kinderdagverblijven, verenigingen, OCMW’s...)
 3. Zorgen voor de afstemming tussen de infrastructuur en uitrusting en de indeling van de ruimten in verhouding tot het opvangproject
 4. De beroepspraktijken evalueren (observeren, communiceren, bijsturen)
 5. Het opvangproject evalueren en bijsturen

-

Teambeheer

 1. Het personeel op dagelijkse basis managen (uurregeling, vakantie, aanwezigheid, afwezigheden, enz.)
 2. Organisatie en animatie van de teamvergaderingen
 3. De taken en werkdruk van de personeelsleden eerlijk verdelen
 4. Het adviseren en bijstaan van het personeel bij de uitvoering van hun taken
 5. De door de autoriteiten uitgevaardigde richtlijnen aan de medewerkers mededelen en toezien op de tenuitvoerlegging ervan
 6. Het voeren van functie-, functionerings-, evaluatie- en planningsgesprekken met de medewerkers overeenkomstig het reglement
 7. De teamvergaderingen verzorgen, organiseren en animeren
 8. Deelnemen aan de aanwerving van nieuwe medewerkers
 9. De integratie van nieuwe medewerkers en stagiairs in het team organiseren
 10. De doelstellingen van het team en de individuele doelstellingen vaststellen

-

Administratief beheer & Logistiek

 1. De activiteiten van het kinderdagverblijf plannen, organiseren, coördineren en superviseren volgens de deadlines
 2. Opvolgen van de geldende procedures en verordeningen op federaal, gewestelijk en lokaal niveau (FAVV, K&G, gemeentebestuur, enz.)
 3. Beheer van de middelen en het materiaal van het team, evenals het voorraadbeheer (kleding, materiaal, budget, economaat, gereedschap, benodigdheden, onderhoudsproducten, logistieke ondersteuning, voedsel...) door de aanbevelingen inzake gezondheid in de gemeenschap in acht te nemen)
 4. Informatie overbrengen (opwaarts en neerwaarts)
 5. Opstellen van rapporten voor de hiërarchie en/of autoriteiten
 6. Brieven schrijven

-

Rol van tussenpersoon

 1. Eventuele problemen binnen het kinderdagverblijf aan de hiërarchie communiceren
 2. Voorstellen ter verbetering van de dienstverlening formuleren (interne werking, openbare dienstverlening, enz.)
 3. Bestuderen en formuleren van alle voorstellen die de prestaties van de activiteiten van het team kunnen verbeteren (procedures, uitrusting, informatiesysteem, enz.)
 4. Samenwerken met andere diensten en/of kinderdagverblijven en de hiërarchie
 5. Deelnemen aan de werving van nieuwe teamleden (in voorkomend geval)

Profiel

Studies, opleiding, specifieke opleiding

 1. Hoger Onderwijs van een cyclus (korte type)
 2. Universitair onderwijs (masterdiploma)
 3. Verpleger, Gezondheidszorg
 4. Pedagogie van het Jonge kind
 5. EHBO-certificaat
 6. Kennis over Reggio Emilia filosofie

-

Ervaring

 1. Psycho-pedagogische en fysieke aspecten van de ontwikkeling van kinderen
 2. Wetgeving met betrekking tot de sector
 3. Managementvaardigheden (personeelsbeleid, conflictbeheersing, teamleiding, communicatie)
 4. Aanpak van familiesystemen

-

Specifieke vakkennis

 1. Normen van Kind en Gezin
 2. Normen FAVV

-

Standaard bureauticasoftware

 1. Besturingssysteem (Windows)
 2. Tekstverwerking (Word)
 3. Spreadsheet (Excel)
 4. Beheer van het e-mailverkeer
 5. Internet
 6. Intranet - interne netwerk

Aanbod

Contract : COD Voltijdse betrekking

Niveau B4 = loon in lijn met de schalen van de Brusselse openbare diensten

Andere voordelen : Vakantiegeld, eindejaarspremie, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, tussenkomst in de woon-werk verplaatsingskosten met het openbaar vervoer of met de fiets, voordelig vakantieregime, verschillende vormingsmogelijkheden, flexibele werktijden, parking, grote autonomie)

Taal

 1. Perfecte kennis van het Nederlands
 2. Kennis van het Frans

-

Interesse?

Gelieve dan naar onze website te surfen www.woluwe1150.be in het tabblad "Jobs" en uiterlijk op 31/08/2022 te solliciteren via de aangegeven link.

Online op:wo 27 juli 2022
Locatie: Kinderdagverblijf Stokkel

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel MURIEL BARTHOLOMEEUSEN
op het nummer: 02/773.05.67
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]