Functieomschrijving

Dossierbeheerder voor het departement Onderwijs: Dienst Onderwijs

Bedrijfsdetails

Sint-Pieters-Woluwe, een gemeente met meer dan 41.000 inwoners, wil een ambitieuze pionier zijn van de wereld van morgen. De uitzonderlijke leefomgeving en de kwaliteit van de omgeving maken het een ideale proeftuin voor innovatie en oplossingen voor de vele uitdagingen die typisch zijn voor onze tijd en de stedelijke omgeving. Op alle gebieden: burgerdiensten, netheid, scholen, administratieve stappen, veiligheid, cultuur, stedenbouw, groene ruimten, sport, trottoirs en wegen, openbare verlichting... verkennen we de mogelijkheden om een duurzamere wereld te bouwen die verbindingen tot stand brengt.
Om deze projecten uit te voeren werven we regelmatig bevoegde, dynamische en enthousiaste medewerkers aan. Deelt u ons gevoel voor dienstverlening en algemeen belang? Wilt u een positieve invloed hebben op de samenleving via een organisatie die zo dicht mogelijk bij de burger staat? Word onze medewerker!

Functie

Missie van de dienst:

De opdracht van de Dienst Onderwijs is de ontwikkeling en het beheer van het gemeentelijk onderwijs op het grondgebied van Sint-Pieters-Woluwe. Zijn belangrijkste taken zijn: de uitvoering van het reglement van de Federatie Wallonië Brussel en van de Vlaamse Gemeenschap in de scholen die ze organiseert, het beheer van de dossiers van de personeelsleden die aan de scholen zijn toegewezen, ongeacht hun statuut (door de FWB gesubsidieerd personeel, administratief, arbeids- en toezichthoudend personeel onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, enz.) en de uitwerking en ontwikkeling van een modern pedagogisch en educatief beleid.

De Gemeente Sint-Pieters-Woluwe organiseert:

 • 2 Franstalige basisonderwijsinstellingen (Chant d’Oiseau en Stockel)
 • 1 Franstalige autonome kleuterschool (Joli-Bois)
 • 1 Franstalige autonome basisschool (Joli-Bois)
 • 1 Franstalige basisschool - taalimmersie in het Nederlands (Centrum)
 • 1 Franstalige basisschool - speciaal onderwijs type 8 (Joli-Bois)
 • 1 Franstalige middelbare school (Overgangstechnieken (OT), Kwalificatietechnieken (KT), Professioneel (P)) (Eddy MERCKX)
 • 2 Franstalige middelbare kunstscholen met gereduceerde uurregeling (Kunst en Muziek)
    • 2 Nederlandstalige basisscholen (Mooi-Bos en Stokkel)
      • 1 Nederlandstalige Academie voor Muziek, Woordkunst en Dans

Opdracht:

De dienst Onderwijs bestaat uit 6 personeelsleden: 1 administratief medewerker FR, 1 administratief medewerker NL, 1 financieel medewerker, 1 pedagogisch adviseur en 2 vrije tijd/buitenschoolse medewerkers.

Onder toezicht van de dienstverantwoordelijke bent u verantwoordelijk voor het beheer van de Nederlandstalige scholen (2 basisscholen en 1 academie) in samenwerking met de directies. U werkt ook samen met uw Franstalige collega voor het beheer van de Franstalige scholen.

Het betreft voornamelijk het beheer van het onderwijzend personeel (202 personeelsleden), hun aanwerving, toewijzing en bezoldiging; en, op gedelegeerde basis, het beheer van het niet-onderwijzend personeel (toezichthouders voor de kinderopvang, schoonmaaksters, secretaressen, conciërges en de directeur; d.w.z. 135 personeelsleden) in samenwerking met het Departement Human Resources.

Activiteiten

Onder de leiding van de dienstverantwoordelijke:

1. Beheer van de dossiers van het gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde Nederlandstalige personeel (leraren en schoolsecretaresses) (autonoom) en van het gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde Franstalige personeel (in samenwerkingsverband):

 • Aanwijzing van tijdelijk personeel/plaatsvervangers/benoemingen;
 • Wijziging van opdracht (uren)/onderbrekingen (loopbaanonderbrekingen, langdurige afwezigheden);
 • Opvolging van ontslag en pensionering procedures... ;
 • Opvolging van de wetgeving (Vlaamse Gemeenschap en Wallonië-Brussel);
 • Opstellen van de beraadslagingen voor het College en de Gemeenteraad;
 • Beheer van diverse administratieve taken: tijdelijke opdrachten, ziekenfonds, opstellen van contracten, C131 A en C131 B, post, ziektes, vervoerskosten, subsidies, C4, getuigschriften, vakantiebewijzen, verlof, sociale documenten, enz.;
 • Beheer van meerdere dossiers/projecten/specifieke activiteiten wanneer specifieke deskundigheid vereist is of wanneer de opdrachten van de dienst moeten worden vervuld:
 • Deelnemen als secretaris aan vakbondsoverlegvergaderingen (ABOC);
 • Beheer van de academies vanuit administratief oogpunt en als culturele referent;
 • Voorbereiden van en deelnemen aan schoolbijeenkomsten (vergaderingen met de inrichtende Macht).

2. Administratief beheer van de dossiers:

 • Invoering van beheersprocedures om de relaties van de dienst Onderwijs met de scholen en academies van het netwerk te vergemakkelijken (bijvoorbeeld: voorraadbeheer, ruimtebeheer, beheer van gezamenlijk materiaal, enz.)
 • Beheer van subsidies en toelagen voor Nederlandstalige en Franstalige scholen;
 • Opstellen van invorderingsstaten en betalingsaanvragen;
 • Structurering van de informatie, bijwerking van de beheersprocedures, beheer van de administratie met het oog op een betere dienstverlening aan de schooldirecties;
 • Administratief beheer van het secretariaat van de scholen en academies;
 • Beheer van de databank van het onderwijzend personeel in samenwerking met de schooldirecties;
 • Beheer van de binnenkomende en uitgaande briefwisseling van de dienst;
 • Helpen met het opstellen van het jaarverslag.

Profiel

Technische vaardigheden:

 • Kennis van het administratief publiekrecht (recht betreffende de uitdrukkelijke motivering van administratieve handelingen, enz.);
 • Vermogen om de volgende computerprogramma's te gebruiken en te beheersen: Word; Excel; Outlook (e-mails, agenda, talen); PowerPoint; Internet; specifieke software voor het onderwijs (Pro eco, AP school, ...)
 • Uitstekende schrijf- en communicatievaardigheden.

-

Gedragscompetenties:

 • Zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken;
 • Stressbestendig zijn en in staat zijn om in alle omstandigheden op passende wijze te reageren;
 • Zin voor initiatief;
 • Zeer goede (schriftelijke en mondelinge) communicatieve vaardigheden;
 • Discreet en betrouwbaar;
 • Vermogen om relaties op te bouwen en gevoel voor menselijke betrekkingen te hebben (vooral in contacten met onderwijsinstellingen en interne diensten zoals Human Resources, Financiën, IT, Gebouwen, enz.);
 • Doeltreffend en kwaliteitswerk leveren;
 • Flexibiliteit in het omgaan met dienstspecifieke software;
 • In staat zijn informatie te onderzoeken, te analyseren, door te geven en te classificeren;
 • Zelfstandig nieuwe onderwerpen leren;
 • Het werk organiseren in functie van de prioriteiten en instructies.

Profiel:

 • In het bezit zijn van een universitair masterdiploma op het gebied van recht, menswetenschappen, psychologie... of een relevant diploma met 3 jaar onderwijservaring;
 • Perfecte beheersing van het Nederlands en/of perfect tweetalig Frans/Nederlands;
 • Kennis van de werking en de structuur van een gemeentebestuur is een pluspunt.

Taal

 • Zeer goede kennis van de Nederlandstalige onderwijswetgeving, kennis van de Franstalige onderwijswetgeving of de mogelijkheid deze te verwerven.

De gemeente Sint-Pieters-Woluwe selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

Aanbod

Contract : COD Voltijdse betrekking

Niveau A of B = loon in lijn met de schalen van de Brusselse openbare diensten

Andere voordelen : vakantiegeld, eindejaarspremie, taalpremie, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, tegemoetkoming in de kosten van de woon-werkverplaatsingen met het openbaar vervoer of met de fiets, voordelig verlofstelsel, diverse opleidingsmogelijkheden, flexibele werkuren

--

Interesse?

Gelieve dan naar onze website te surfen www.woluwe1150.be in het tabblad "Jobs" en uiterlijk op 31/10/2021 te solliciteren via de aangegeven link.

 • Online op:di 21 september 2021
 • Locatie: Gemeentehuis

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel NANCY VERSTRAETEN
op het nummer: 02/773.05.16
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]