Functieomschrijving

Directeur voor het Departement Cultuur, Sociaal en economisch leven (M/V/X)

Bedrijfsdetails

Als gemeente met meer dan 41.000 inwoners gaat ze talrijke uitdagingen aan die typisch zijn voor onze tijd en verstedelijkte gebieden.

Deze uitdagingen zijn evenveel drijfveren die er ons alle dagen toe aanzetten om te innoveren en dit in de vele domeinen zoals de diensten aan de burger, de netheid, de scholen, administratieve handelingen, veiligheid, cultuur, stedenbouw, groene ruimten, sport, voetpaden en wegen, openbare verlichting.

Ons gemeentebestuur ontwikkelt zich als een modern bestuur.

De burger speelt hierbij een centrale rol, hij is de basis van onze bestaansreden.

Het welzijn van onze medewerkers staat in het middelpunt van onze bezorgdheden en wij bieden:

•gevarieerde beroepen met verrijkende uitdagingen.

•de vormingen en de ondersteuning die U nodig heeft.

•de interne communicatie (intranet, Workplace, gebeurtenissen) voor de bevordering ploeggeest.

•Een aangename werkomgeving, flexibel uurrooster en vele verlofdagen die een perfect evenwicht tussen professioneel en privéleven bevorderen.

•Ontwikkelingsmogelijkheden dankzij beoordelingsgesprekken en een actieve interne mobiliteit

Wij stellen U voor een bestuur dat in volle beweging is te vervoegen. Dit bestuur beschikt over de wil om in de tijd te evolueren en zich aan de wensen van de burger en zijn medewerkers aan te passen

Om dit alles tot een goed einde te brengen zoeken wij regelmatig competente, gemotiveerde en enthousiaste medewerkers.

Indien U onze zin voor dienstverlening en algemeen belang deelt,

vervoeg ons dan!

Functie

Opdracht :

Overeenkomstig het charter van de "Opdracht, Visie, Waarden" van het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe verwezenlijkt de Directeur de keuzes van het college en van de gemeenteraad in het kader van zijn cultuurbeleid en beheert de uitvoering van een cultureel, artistiek en sociaal actieproject en de bevordering van economische activiteiten en werkgelegenheid.

Hij is lid van het directiecomité en verantwoordelijk voor het beheer van de menselijke en financiële middelen van het departement in nauwe samenwerking met zijn diensthoofden.

Activiteiten die met de functie verband houden :

Beheer en coördinatie van de volgende diensten :

 1. Dienst Cultuur en Bibliotheek : de gemeentelijke culturele infrastructuur bestaat onder meer uit de V.Z.W. "W:Halll Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre" en de V.Z.W. "Centre Culturel et de Congrès de Woluwe-Saint-Pierre" en "kunst&Cultuur V.Z.W.".

De gemeente beschikt ook over 4 gemeentelijke bibliotheken (Centrum, Joli-Bois, Chant d'Oiseau, De Lettertuin).

 1. Brede School : is een netwerk van meer dan 30 lokale partners op het gebied van onderwijs, cultuur, sport, jeugd en welzijn. Al deze partners werken samen om een informatieve en plezierige omgeving te creëren voor kinderen en jongeren waar ze kunnen zich ten volle ontplooien.
 2. Economie en animatie (Middenstand, Wijkcentra, Animatie, Externe betrekkingen, Europa, Mensenrechten) : Deze dienst beheert een hele reeks zaken : conformiteit van winkels en organisatie van evenementen, beheer van de weekmarkten, organisatie van evenementen, beheer van de V.Z.W.’s “Wolu-Animations” en “Wolu-Europe”, ontwikkeling van projecten ter ondersteuning van de verdediging van de Mensenrechten, enz.
 3. Sportdienst : De sportdienst is belast met de ontwikkeling van sportactiviteiten en het beheer van de gemeentelijke sportinfrastructuur
 4. Gezin, Jeugd, Senioren, Sociale dienst : is een eerstelijnsdienst voor alle inwoners van Sint-Pieters-Woluwe die geïnformeerd, geadviseerd of begeleid moeten worden bij hun sociale activiteiten. Het behandelt ook alle bevoegdheden die verband houden met het Gezinsbeleid , alsook de Volksgezondheid en het administratieve Toezicht op het O.C.M.W.
 5. Dienst Werkgelegenheid : Deze dienst biedt de inwoners van Sint-Pieters-Woluwe geïndividualiseerde ondersteuning bij het zoeken naar werk.

Transversale activiteiten :

 • Lid van het directiecomité :

Hij neemt actief deel aan de vergaderingen van het Directiecomité om, in samenwerking met de gemeentesecretaris en de andere leden van het Directiecomité, bij te dragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het Gemeentebestuur.

 • Beheer van de Human Resources :

Hij geeft de impuls aan de teams door zijn acties en vaardigheden om eenheid en een geest van samenwerking binnen de teams te creëren ;

Hij moedigt de teamleden aan om bij- en/of nascholing te volgen ;

Hij plant, organiseert, coördineert en superviseert de activiteiten van de diensten met inachtneming van de deadlines ;

Hij neemt deel aan de werving en evaluatie van zijn (nieuwe) medewerkers ;

Hij beheert dagelijks de afdelingshoofden (verlof, aanwezigheid, afwezigheid, enz.).

 • Afdelingsdirecteur :

Hij deelt mee de door de autoriteiten uitgevaardigde richtlijnen aan de diensthoofden en ziet toe op de tenuitvoerlegging ervan ;

Hij stelt op en/of valideert de verslagen voor de hiërarchie en/of autoriteiten ;

Hij stelt het jaarverslag van het Departement op ;

Hij controleert en valideert de uitgaande dossiers en inkomende en uitgaande correspondentie ;

Hij formuleert voorstellen ter verbetering van de dienstverlening (interne werking, openbare dienstverlening, procedures, materiaal, informatiesysteem, enz.).

Hij stelt de begrotingsramingen op en zorgt voor het beheer van de begroting van de Afdeling.

Hij vertegenwoordigt de gemeente op externe vergaderingen (WIG, Federatie Wallonië Brussel, professionele verenigingen, enz.).

Profiel

 1. Technische vaardigheden :
 • Houder zijn van een licentiaatsdiploma of masterdiploma ;
 • Ervaring in een directiefunctie is een troef ;
 • Een onberispelijk gedrag hebben en alle politieke en burgerrechten genieten ;
 • Minimaal 10 jaar anciënniteit hebben in een gelijkaardige functie.
 1. Specifieke competenties:
 • Beschikken over zeer goede managementvaardigheden en leiderschapsvaardigheden ;
 • Ervoor zorgen dat het werk zorgvuldig en in overeenstemming met de wet worden uitgevoerd ;
 • Bereid zijn om te jongleren met een groot aantal wetten en een geest van aanpassing aan hun voortdurende evolutie hebben ;
 • In staat zijn om stress te weerstaan en zich aan te passen om onder alle omstandigheden adequaat te kunnen handelen ;
 • In staat zijn om een netwerk op te bouwen, professionele relaties met mensen te ontwikkelen die u kunnen helpen uw doelen te bereiken en een lange termijn, voor beide partijen gunstige uitkomst te creëren ;
 • In staat zijn om een visie te ontwikkelen en situaties/acties te plannen om de werking van de organisatie te optimaliseren en de strategische doelstellingen te dienen ;
 • Uw gedrag en werkwijze aanpassen in functie van de context en de personen teneinde efficiënt te werk te gaan.

Taal

 • In het bezit zijn van het Selor attest artikel 8 (schriftelijk) en artikel 10 elementaire kennis (mondeling) ;
 • Over basiskennissen van het Engels beschikken.

Aanbod

Teambeheer JA

Budgettaire verantwoordelijkheid JA

Contract COD Voltijdse betrekking

Niveau A = loon in lijn met de schalen van de Brusselse openbare gemeentelijke diensten

Andere voordelen Taalpremie (SELOR-attest), vakantiegeld, eindejaarspremie, maaltijdcheques, tussenkomst in verplaatsingskosten woon/werkverkeer met het openbaar vervoer (gratis bij de MIVB) of met de fiets, flexibele werktijden

Bijzonderheid Specifieke uurregelingen (spektakels en animaties buiten de kantooruren, coördinatie met V.Z.W. en paragemeentelijke verenigingen: W:Halll, Cultureel en Congrescentrum, Senior des Toujours Jeunes, Cap Famille, 5 wijkcentra, 4 bibliotheken, 2 sportcentra – Sportcity, Wolu Sports Park ; vertegenwoordiging buiten het gemeentebestuur).

Aantal N-1 ambtenaren: 10

Functionele verantwoordelijken: 2

Interesse?

Gelieve dan naar onze website te surfen www.woluwe1150.be in het tabblad "Jobs" en uiterlijk op 15/11/2019 te solliciteren via de aangegeven link.

De gemeente Sint-Pieters-Woluwe selecteert de kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid in leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

We moedigen mensen met een handicap aan om te solliciteren. Wij zullen rekening houden met eventuele noodzakelijke aanpassingen, zowel bij de aanwervingsprocedure als bij de integratie binnen het gemeentebestuur.

 • Online op:do 3 oktober 2019
 • Locatie: Gemeentehuis

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel MARIE BELLENS
op het nummer: 027730719
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]